Warunki świadczenia usług

Postanowienia ogólne

 1. Warunki świadczenia usług (dalej – Warunki) obowiązują wszystkie osoby, które korzystają ze strony jannowak.pl, niezależnie od tego, czy dana osoba jest zarejestrowanym użytkownikiem, czy też nie jest (dalej – Użytkownik).
 2. Użytkownik zgodę na te Warunki oraz zobowiązanie do ich przestrzegania wyraża w dowolny sposób i w dowolnej formie korzystając ze strony jannowak.pl.
 3. Osoby, które nie zgadzają się z choćby jednym z Warunków, nie mają prawa korzystać ze strony jannowak.pl.
 4. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany, korygowania lub uzupełniania usług świadczonych za pomocą strony jannowak.pl, opłat z nimi związanych oraz wszystkich pozostałych Warunków.

Gwarancje i odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługa świadczona jest taka, jaka, zdaniem usługodawcy, jest odpowiednia i Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa spełnia oczekiwania Użytkownika, jego zwyczaje i preferencje żywieniowe, tryb spożywania posiłków oraz inne oczekiwania.
 2. Wszystkie porady żywieniowe podane na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej, diagnostyki czy leczenia.
 3. Usługodawca nie gwarantuje, że Użytkownikowi uda się osiągnąć pożądane wyniki.
 4. Usługodawca nie odpowiada za szkody poczynione Użytkownikowi lub osobom trzecim na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie.
 5. Jannowak.pl nie daje konsumentom żadnej gwarancji co do nieprzerwanego działania strony i jej stałej osiągalności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia działania strony lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik w każdym konkretnym przypadku przed rozpoczęciem przestrzegania zalecanej diety koniecznie powinien odpowiedzialnie ocenić swoje możliwości, a w przypadku wątpliwości – skonsultować się z lekarzem.
 2. Jeśli użytkownik ma problemy zdrowotne, zażywa leki lub niedawno był operowany, jest w ciąży lub niedawno rodził, karmi piersią lub po prostu nie jest pewien, że zalecenia żywieniowe podane na stronie są dla niego odpowiednie, przed rozpoczęciem przestrzegania diety powinien skonsultować się z lekarzami.
 3. Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo swoich danych do logowania i/lub przekazanie ich osobom trzecim. Jeśli z usług jannowak.pl korzysta osoba trzecia, która do zalogowania się na jannowak.pl korzysta z danych do logowania Użytkownika, Usługodawca taką osobę uznaje za Użytkownika.

Dane osobowe

 1. Użytkownik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego na stronie jannowak.pl są prawidłowe.
 2. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Usługodawcy drogą mailową dodatkowych informacji w celach marketingowych, którą będzie wysyłał sam Usługodawca i jego partnerzy.
 3. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania na e-mail jakichkolwiek informacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Usługodawcy na adres info@jannowak.pl.

Zwrot pieniędzy

Zwroty pieniędzy podlegają dyrektywom UE dotyczącym praw konsumentów, które można znaleźć tutaj:

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_pl.htm