Prywatność na portalu Jannowak.pl

Wykorzystywanie plików cookie (ciasteczka)

Na portalu Jannowak.pl pliki cookie (ciasteczka) wykorzystywane są w celach statystycznych, mających na celu ocenę częstotliwości odwiedzania strony oraz popularności poszczególnych rubryk bądź artykułów, jak również do wykonywania badań statystycznych.

Pliki cookie ułatwiają ci korzystanie z naszej strony i pozwalają na udzielanie ci konkretniejszych i odpowiedniejszych informacji. Takie odministrowanie danych nie pozwala na bezpośrednie lub pośrednie ustalenie twojej tożsamości.

Jannowak.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania osobom trzecim anonimowych informacji statystycznych. Możesz usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub je zablokować, korzystając z przeglądarki w swoim komputerze. Ze względów technicznych po zablokowaniu plików cookie niektóre nasze usługi mogą ci nie działać.

Wykorzystywanie danych osobowych

Administrując twoje dane osobowe staramy się umożliwić ci jak najwięcej kontroli; to dla nas ważne, abyś czuł się komfortowo podczas wizyty na naszej stronie.

Jannowak.pl przechowuje twoje dane osobowe i wykorzystuje je do świadczenia ci niezbędnych usług, zgodnie z wymogami ustalonymi w ustawie o ochronie danych osobowych RP oraz innymi aktami prawnymi RP, regulującymi administrowanie i ochronę tych danych.

Jannowak.pl może gromadzić i wykorzystywać twoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne informacje wskazane w formularzach rejestracyjnych na stronie Jannowak.pl) do zamówień towarów i (lub) usług, jak również do innych określonych celów, po uprzednim uzyskaniu twojej osobnej zgody.

Dane demograficzne (np. wiek czy płeć) mogą być wykorzystywane, mając na celu lepsze dostosowanie strony do potrzeb osoby ją odwiedzającej oraz wyświetlanie zawartości dobranej specjalnie według jej potrzeb. Jako administrator twoich danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do przekazania ich osobom trzecim wyłącznie w celu świadczenia konkretnej usługi lub dostawy konkretnego towaru, i wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

Nie ujawniamy osobom trzecim twoich danych osobowych w żadnym innym przypadku, o ile wcześniej nie otrzymaliśmy od ciebie zgody, chyba, że jest to wymagane przez prawo Republiki Litewskiej.

Jannowak.pl nie odpowiada za administrowanie twoich danych osobowych na stronach internetowych należących do osób trzecich, jak również w przypadku, gdy trafiasz na nie przez odnośniki zamieszczone na naszej stronie. Zalecamy zapoznanie się z osobna z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony, która do nas nie należy.

Dane osób odwiedzających Jannowak.pl są chronione przed przypadkowym lub bezprawnym usunięciem, zmianą, ujawnieniem czy niedozwolonym użyciem. Masz prawo dowiedzieć się w jaki sposób wykorzystywane są twoje dane osobowe. Jeśli te informacje są błędne, niepełne lub nieodpowiednie, niezwłocznie je skoryguj, abyśmy mogli prawidłowo realizować Twoje zamówienia i świadczyć usługi.

W dowolnym momencie masz prawo zażądać, by Jannowak.pl skorygował lub usunął podane przez Ciebie dane osobowe bądź wstrzymał ich przetwarzanie (za wyjątkiem przechowywania). Jeśli warunkuje to niemożność dalszego świadczenia usług przez Jannowak.pl, świadczenie tych usug zostaje zakończone (z usunięciem danych osobowych) lub wstrzymane.